Eén regionale huisartsenorganisatie

Binnen 5 jaar maakt Doktersdienst Groningen onderdeel uit van de nieuw in te richten Regionale Huisartsen Organisatie (RHO).

DDG:

  • Richt zich op het samenvoegen van DDG, GHC en Elann met een op maat gesneden governancestructuur. 
  • Gaat daarbij uit van het principe ‘vorm volgt inhoud’. De inrichting van de RHO is gebaseerd op modellen die de meeste waarde toevoegen aan de ondersteuning van huisartsen. 
  • Is zich bewust van de behoefte aan eigen identiteit en autonomie van huisartsenspoedzorg. Borging van identiteit en inspraak van huisartsen op het gevoerde beleid wil DDG goed verankerd zien. Met daarnaast aandacht voor doeltreffende en doelmatige besluitvormingsstructuren.