Digitalisering met een gezicht

Binnen 5 jaar verleent Doktersdienst Groningen haar diensten via meerdere communicatiekanalen om patiënten doelgericht te helpen. Daarnaast kunnen medewerkers en huisartsen de juiste zorg verlenen met een hybride vorm van werken.

We zetten in op:

  • Het afstemmen van ons informatiserings- en automatiseringsbeleid op de toekomstige behoefte: patiënten kunnen binnen 5 jaar Doktersdienst Groningen aanroepen via verschillende communicatiekanalen.
  • Het ervoor zorgen dat traditionele kanalen altijd open blijven staan voor patiënten voor wie digitale oplossingen nog een stap te ver zijn.
  • Het kiezen voor oplossingen in afstemming met dagpraktijken en de Noord-Nederlandse samenwerkingsregio. Denk aan call-management systemen, telefoniesystemen, videochatsystemen, zelfzorgmodules.
  • Het ervoor zorgen dat huisartsen en medewerkers vanaf verschillende, passende werkplekken hybride kunnen werken om (ook) patiënten van dienst te kunnen zijn.