Samen staan voor huisartsenzorg

Binnen 5 jaar heeft Doktersdienst Groningen gezorgd voor een huisartsenspoedorganisatie die ingericht is om met vaste en ingeroosterde huisartsen te werken binnen de ANW-zorg.

We zetten in op:

  • Het, in overleg met huisartsen, ontwikkelen van een model waarbij de diensten worden ingevuld door huisartsen in dienst, in combinatie met de uitvraag van diensten van praktijkhoudende en niet praktijkhoudende huisartsen tegen marktconforme tarieven.  
  • Een sterke alliantie met de zorgverzekeraars, gericht op voldoende capaciteit in de huisartsenspoedzorg. Een constructieve relatie met de huisartsenopleiding, gericht. 
  • Op inzet van huisartsen in opleiding in zowel de dagpraktijk als op de huisartsenposten. 

Waar staan we?

Onze ambitie: Samen met huisartsen, een model ontwikkelen waarbij de diensten worden ingevuld door vaste huisartsen van DDG in combinatie met de uitvraag van diensten van praktijkhoudende en niet praktijkhoudende huisartsen tegen marktconforme tarieven

De eerste twee bijeenkomsten geweest om, samen met huisartsen, aan de slag te gaan met een nieuw model. Erik, Barth en Melanie ontvingen vijf huisartsen om met elkaar de uitgangspunten vast te stellen. Wat stellen we ons voor bij een dergelijk model en waar moet het aan voldoen. 

Uit alle ideeën en associaties is de volgende top 5 gekozen  

  1. De spoedarts/regiearts, vast verbonden aan DDG wordt een nieuwe functie en toebedeeld aan vaststaande plekken, zoals bijv. een arts per post, de bel arts, de supervisie arts.

  1. Verregaande samenwerking met de SEH.

  1. Digitale (zelf)zorg verder professionaliseren om aan de voorkant minder urgente vragen weg te ‘geleiden’.

  1. Een model uitdenken waar andere zorgprofessionals ingezet worden in combinatie met (vaste) huisartsen. 

  1. De beste huisarts is de eigen huisarts. 

In september gaan we met elkaar verder. 
We houden iedereen op de hoogte van de voortgang. En wanneer het nieuwe model het licht zal zien.