Kom in actie!

Kom in beweging en reis mee met Route 27

We kunnen niet zonder jou! Dus we dagen je uit om aan te haken.

Aanhaken kun je op heel veel manieren doen. Je kunt aansluiten bij een beweging, je kunt in gesprek gaan met je collega's of meedraaien in een van de projecten.

Een organisatie staat of valt met de collega's en de samenwerking tussen die collega's. Volgens ons is er geen betere manier om goede relaties te smeden dan door je waardering te laten blijken. En daarom organiseren we: de waarderingsestafette!

Erik Noordhof trapte af, Karin, Sebas en Froukje volgden hem op.  Wie zette Froukje in het zonnetje?

'Het had me zo leuk geleken om bijvoorbeeld tegen een huisarts, triagist of VS/PA te spelen vanavond’

Vier NAW-collega's zijn in het teken van fris werkgeverschap samen gaan paddelen. Hierna volgde een gesprek waardoor wij door de ogen van onze jongste beroepsgroep kunnen kijken naar fris werkgeverschap.

Een van de ambities van Doktersdienst Groningen is fris werkgeverschap. Maar wat houdt dat eigenlijk in? DDG heeft de ambitie uitgesproken een frisse werkgever te willen zijn en aan  deze ambitie vier bewegingen gekoppeld: van gezond naar vitaal, van beschreven naar begrepen, van repareren naar bouwen en van samen werken naar samenwerken. Maar hoe kijken onze jongere medewerkers  nu eigenlijk naar fris werkgeverschap? Daarover gingen we in gesprek met vier NAW-collega’s: Joost, Stephan, Vincent en Iris.

Van repareren naar bouwen

In de DDG berichten van juli 2023 las je over de bewegingen die DDG inzet om te komen tot fris werkgeverschap en meer werkplezier. Een van die bewegingen is ‘van repareren naar bouwen’. Doel van deze beweging is het vereenvoudigen en eigentijds maken van ons spoedzorgproces. Dat doen we samen met onze medewerkers. In het artikel werd je uitgedaagd om te oefenen met bouwen door je eigen droomkasteel te bouwen, een foto op te sturen en zo kans te maken op een leuke prijs.

Marjolein Gerds gaf gehoor aan deze oproep en bouwde een DDG droomkasteel en heeft hiermee een leuke attentie gewonnen. We vroegen Marjolein wat haar toekomstvisie voor DDG is ‘Mijn ideale toekomstvisie is dat spoedzorg toegankelijk is voor iedereen maar dat het ook duidelijk is dat spoedzorg alleen voor spoed is. Om dit te bewerkstelligen is een goede samenwerking tussen zorgverleners essentieel’.

Terugkijken op eerdere acties

Wil je weten welke acties er al zijn geweest? Je kunt ze hier terugkijken.