Perifeer beschikbaar, centraal bereikbaar

Binnen 5 jaar heeft Doktersdienst Groningen gekozen voor een passende inrichting en organisatie van de spoedeisende huisartsenzorg binnen en buiten ons werkgebied. Afhankelijk van gewenste en noodzakelijke centralisering, zorgen wij dat een innovatief systeem is ontwikkeld dat garant staat voor ambulante spoedzorg in de periferie.

We zetten in op:

  • Proactief aansluiting zoeken bij de landelijke beweging van verdere centralisering van de huisartsenspoedzorg (o.a. ontwikkelingen richting zorgcoördinatie centra).  
  • Ontwikkelen van innovatieve oplossing voor de perifere gebieden zoals mobiele huisartsenspoedzorg: spoedzorg komt naar je toe waar nodig, in samenwerking met andere zorgspecialisten zoals de VS/PA, wijkverpleging/thuiszorg en ambulancezorg. 
  • Safety first: efficiëntie in de vorm van centralisering is volgend op veilig ingerichte spoedzorg en niet andersom.