Frisse werkgever

Binnen 5 jaar hebben we voldoende en vakbekwame zorgprofessionals die met plezier hun werk kunnen doen.

We zetten in op:

  • Nieuw en fris ‘noordelijk’ werkgeverschap, met een passende identiteit en uitstraling, waarbij werkplezier voorop staat.
  • Hybride werken is mogelijk voor medewerkers en huisartsen om het werkplezier te vergroten.
  • Van formatie op orde naar bezetting op orde: strategische personeelsplanning.
  • Voldoende stageplekken voor aspirant triagisten en gerichte loopbaanpaden voor medewerkers met uitdagende scholingsmogelijkheden en invloed op het dienstrooster.
  • Flexibilisering van het werkaanbod: allianties met marktpartijen die triageopleidingen en triagediensten aanbieden.