De juiste zorg op de juiste plek

Binnen 5 jaar heeft Doktersdienst Groningen georganiseerd dat alleen de echte huisartsenspoedzorg tijdens de ANW-uren terechtkomt bij de huisartsen en VS/PA’s. Patiëntcontacten die te maken hebben met bezorgdheid worden via andere, passende kanalen geleid.

DDG:

  • Investeert maximaal in de kwaliteit van triage en de urgentiebepaling op medische gronden door opleiding en intervisie in kleine multidisciplinaire teams. 
  • Innoveert en werkt aan verschillende vormen van huisartsenspoedzorg die mobiel, digitaal of fysiek worden geleverd, afhankelijk van de urgentie en doelgroep. 
  • Zet nog meer in op samenwerking en afstemming met andere ketenpartners die in uiterste vorm kan leiden tot centrale triage en efficiënte verwijsmogelijkheden naar de niet medische vormen van spoedzorg.