Achter de schermen

Wie is wie?

Route 27 staat of valt met de medewerking van jullie allen, huisartsen én medewerkers. Achter de schermen werkt een aantal medewerkers al voortdurend aan het programma. Die medewerkers stellen we graag aan jullie voor. 

De rol van de stuurgroep is te sturen op het proces. Daarnaast besluit de stuurgroep over de inhoudelijke richting die het team, kernteam en/of projectteam wil inslaan. De stuurgroep kan waar nodig besluiten dat het management team DDG en/of de raad van afgevaardigden op onderdelen de uiteindelijke beslisser is.

De rol van het kernteam is om de dagelijkse uitvoering van de project- en of lijnactiviteiten te realiseren en/of te regisseren. Daarnaast houdt het kernteam de regie op het programmaplan en de jaarplannen.

In de loop van 2023 zullen verschillende projectgroepen aan de slag gaan. Je kunt dan hier kennis met ze maken en ontdekken waar ze mee bezig zijn.

Kernteam

Ria Schuurman

Manager spoedproces, programmamanager Route 27

Melanie Laemers

Projectleider

Michaël van der Laan

Projectleider ICT

Marian Blaauw

Communicatie

Janet Groen

Secretaresse

Stuurgroep

Erik Noordhof

Directeur-bestuurder

Daniël Kruizenga

Ondernemingsraad

Maaike van Ieperen-Rozeman

Waarnemend huisarts

Harry Bulk

Huisarts