Januari t/m maart 2023

Aftrappen

Het eerste kwartaal van 2023 organiseren we voor elk van de vijf ambities een aftrap. Deze aftrap levert inspiratie op voor de projectteams en maakt concreet wat per ambitie met elkaar in 2023 willen bereiken en wie waarvoor verantwoordelijk is. Alle nieuwe projectactiviteiten zijn in Q1 verdeeld over verschillende projectgroepen en planmatig beschreven

Wat gaan we precies doen?

Vanuit de ambities starten we met activiteiten en projecten. Ook maken we werk van activiteiten die al lopen, maar die nu binnen het programma worden getrokken. Dat doen we met het kernteam en diverse (tijdelijke) teams en inhoudelijk betrokken collega’s.

Zo hebben we eind vorig jaar vanuit de ambitie ‘frisse werkgever’ een start gemaakt met vier frisse bewegingen. Met bewegingen willen we medewerkers en huisartsen inspireren om te komen met frisse ideeën om de samenwerking en het werkplezier een boost te geven.
In het eerste kwartaal stoppen we vooral energie in het smeden van  ‘tijdelijk teams’; projectgroepen die zich committeren en verbinden aan de resultaten die we willen behalen. We verdelen het werk en maken met elkaar afspraken zodat we in 2024 met trots kunnen terugblikken op wat we hebben neergezet. We geven vorm en inhoud met elkaar aan de start van: