Begripvolle patiëntenzorg; wat hebben we bereikt in 2023

Begripvolle patiëntenzorg

Onze ambitie: Binnen 5 jaar communiceert Doktersdienst Groningen proactief om alle inwoners begripvol te woord te staan via passende communicatiekanalen.

Wat hebben we bereikt in 2023


Strategisch communicatiebeleid 
Op hoog abstractieniveau zijn onze ambities op het vlak van begripvolle patiëntenzorg helder beschreven. Het plan geeft vorm aan allerlei communicatie thema’s; van arbeidsmarktcommunicatie tot het communiceren via de digitale snelweg. In het jaar 2023 stond vooral de nieuwe huisstijl en daarmee de uitstraling van DDG centraal. In 2024 gaan we onder andere aan de slag met ‘het verhaal van DDG’ aan de hand van patiënt-reisverhalen van huisartsen en medewerkers. Ook vloggen en bloggen zal het komende jaar in de schijnwerpers staan om eigentijdse interactie met elkaar én met de omgeving van DDG mogelijk te maken. 

Cliëntenraad 
De cliëntenraad van Doktersdienst Groningen is inmiddels ruim een jaar actief om de collectieve belangen van alle (toekomstige) cliënten te behartigen. De cliëntenraad toetst het beleid van DDG en adviseert, gevraagd en ongevraagd, vanuit het perspectief van de patiënt en hun naasten. Het komende jaar zullen zij gericht de patiënt-doelgroepen in kaart brengen om de belangbehartiging te optimaliseren. 

Patiënt tevredenheidsonderzoek 
Dit jaar is het doorlopend patiënt tevredenheidsonderzoek (PTO) steekproefsgewijs aangeboden aan patiënten die in contact zijn geweest met Doktersdienst Groningen. In 2024 verbeteren we stapsgewijs het PTO verder om onze kwaliteit van dienstverlening te optimaliseren. Het huidige cijfer dat door patiënten vanuit het PTO is toegekend aan DDG is een 8,5.