Digitalisering met een gezicht; wat hebben we bereikt 2023

Digitalisering met een gezicht in 2023

Onze ambitie: Binnen 5 jaar verleent Doktersdienst Groningen haar diensten via meerdere communicatiekanalen om patiënten doelgericht te helpen bij hun zorgvraag.

Wat hebben we bereikt 

 

MINDD 
Met onze nieuwe website is de digitale tool ‘Moet Ik Naar De Dokter’ gelanceerd. Een deel van de zorgen of vragen van patiënten worden daarmee afgevangen wat de druk op de triage verminderd. Dit heeft in het afgelopen half jaar 2023 geresulteerd inr ruim 3000 zelftriages waarvan bijna 1100 een U4 of U5 betrof. Voor 21 % van alle zelftriages gold dat het advies kon worden gegeven dat de huisartsenpost niet gebeld hoefde te worden.   

Spreekuur.nl  
Afhankelijk van de financiering vanuit de zorgverzekeraars wordt in 2024 een start gemaakt met spreekuur.nl of een vergelijkbaar digitaal portaal. Dit portaal voor patiënten, huisartsen en medewerkers van DDG voorziet integraal in meer mogelijkheden om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Een communicatieplatform voor patiënten en zorgverleners. Voorbeelden hiervan zijn agendavoering en registratie- en documentatie mogelijkheden voor zowel patiënten, huisartsen en medewerkers van DDG.   

DokNoord 
Samen met de GHC hebben we verkend waar we voor staan en waar we voor gaan op het vlak van digitalisering. Hieruit is een visie en een missie voortgekomen. Samen willen we op deze manier vroegtijdig de krachten bundelen om voor zowel huisartsen en patiënten de digitale zorg mét een gezicht vakkundig en toegankelijk te faciliteren. In 2024 zullen de voorbereidingen op het implementeren van een digitaal portaal centraal staan.