Maart 2023

Evalueren en aanpassen

Alle vijf ambities evalueren we de projectresultaten. Voor de nog lopende- en in 2024 eventueel te starten projecten stellen we plannen op voor 2024.

Wat gaan we precies doen?

Alle projectteams ronden in dit laatste kwartaal de projectplannen af door terug te blikken op o.a:

  • Hebben we het doel, de resultaten en het gewenste effect bereikt?
  • Hebben we de kansen en risico’s goed in beeld gehad?
  • Welke lessen hebben we geleerd en wat kunnen we als verbeterpunten meenemen voor 2024?
  • Liep de besluitvorming en de communicatie goed en ‘op tempo’?
  • Welke structurele verbeteringen levert het projectresultaat écht op voor patiënten, medewerkers en huisartsen?

Deze en andere vragen zullen we evalueren met de opdrachtgever en alle overige betrokken partijen en worden opgenomen in een rapportage.