Frisse werkgever en wendbaar voor de toekomst; wat hebben we bereikt in 2023

Frisse werkgever en wendbaar voor de toekomst

Onze ambitie: Binnen 5 jaar hebben we voldoende en vakbekwame zorgprofessionals die met plezier hun werk doen.

 

Wat hebben we bereikt in 2023

 

Een fris gezicht
In 2023 heeft DDG een nieuw fris gezicht gekregen met onze nieuwe website. De fotografie en kleuren zijn opgefrist en de teksten zijn goed leesbaar. Bij een fris gezicht hoort ook een nieuwe en eigentijdse huisstijl met logo. Met de komst van DokNoord bleek het een uitgelezen kans om de nieuwe huisstijl, samen met DDG, met elkaar in lijn te brengen. 

Hybride werken 
We hebben onderzocht op welke manier hybride werken mogelijk kan worden gemaakt voor medewerkers van DDG en huisartsen. We hebben gekeken naar de kansen, de risico’s en de financiering. Tot aan 2027 zal het hybride werken voor medewerkers en huisartsen gefaseerd worden ingevoerd. Uiteraard pas als in het eerste kwartaal van 2024 alle randvoorwaarden en afspraken helder zijn kan de eerste groep medewerkers (triagisten) daarmee aan de slag in 2024. 

Bezetting op orde 
Dit jaar hebben we met elkaar gewerkt aan een nieuw roosterbeleid dat is vastgesteld met o.a. aandacht voor een repeteerrooster en ruimte voor zelfroosteren en minimale eisen voor beschikbaarheid. Daarnaast is er een data model gebouwd om per kwartaal een goed basisrooster te kunnen neerzetten op basis van kloppende cijfers. Alle zorgmedewerkers zijn nog dit jaar (interactief) geïnformeerd over het nieuwe roosterbeleid. 

Wendbaar 
In 2023 is een start gemaakt om de principes en de instrumenten van ‘lean’ breed binnen DDG te presenteren. Projectleiders en medewerkers die binnen projecten actief zijn leerden door ‘training on the job’ hoe zij de instrumenten van lean konden toepassen. In 2024 zullen er een aantal medewerkers vanuit zowel het primair proces als vanuit het bureau de ‘green belt’ gaan halen. Met deze opleiding kunnen die medewerkers het gedachtengoed verder brengen om wendbaar en efficiënter te werken aan verbeterprocessen binnen DDG.