Van repareren naar bouwen

Werken aan het fundament

Bij DDG denkt iedereen constructief mee over hoe dagelijkse problemen opgelost kunnen worden. Brandjes worden adequaat geblust. Maar wat als we proactief aan het fundament werken? Dan wordt ons huis nog sterker. En veiliger.

 Er worden vele kleine en grote oplossingen bedacht voor zaken die niet soepel lopen. Bij DDG heeft iedereen de gelegenheid hierover mee te denken. De bedachte oplossingsrichtingen volgen hoofdzakelijk de route via de hiërarchische lijn. We verschuiven het accent van repareren naar meer aandacht voor het fundament vanuit een gemeenschappelijke visie. De komende jaren zetten we daarom in op het versterken van het fundament van onze organisatie. De basis hiervoor zijn eenvoudige werkprocessen en helder eigenaarschap. We bewegen ons naar een verbetercultuur die zich kenmerkt door duidelijke kaders in combinatie met lean gedachtengoed. Waarde toevoegen voor de patiënt, medewerker en huisarts én het voorkomen van verspillingen in alle processen is straks voor alle verbeteringen het belangrijkste uitgangspunt. Minder reactief, meer proactief.