Groene zorg; wat hebben we bereikt in 2023

Groene zorg in 2023

Onze ambitie: Over vijf jaar werken we maximaal duurzaam en circulair binnen DDG. Groene zorg is geen kortstondige bevlieging maar leidt in 2027 tot een geïntegreerd systeem van bewustzijn binnen de hele bedrijfsvoering en dienstverlening van DDG.

Wat hebben we bereikt in 2023

 

Green Team 
Doktersdienst Groningen heeft een ’Green Team’ opgericht om duurzame doelen op te stellen en deze te prioriteren voor de toekomst. Iedereen binnen DDG is vanuit zijn of haar eigen vakgebied zelf eindverantwoordelijk voor het integreren van duurzaam bewustzijn en oplossingen die een bijdragen leveren aan groene zorg. Het green team initieert, stimuleert en faciliteert het proces van verduurzamen binnen DDG. 

Afvalstromen 
De afvalstromen binnen het primair proces zijn in kaart gebracht via een onderzoek door een aantal studenten van de Hanzehogeschool Groningen. Vanuit dit onderzoek zijn maatregelen genomen om het afval te reduceren . Een belangrijke aanbeveling was om toe te werken naar een centraal voorraadbeheer. Deze aanbeveling is opgepakt.  

Co2 uitstoot 
Gedurende de laatste twee kwartalen van 2023 is de CO2 uitstoot onderzocht en meetbaar gemaakt. Dit heeft ertoe geleid om in 2024 in te zetten om het woon-werk verkeer als belangrijke vervuiler aan te pakken. Ook hier wordt verder onderzoek naar gedaan en worden er maatregelen en/of voorzieningen ontwikkeld om het aantal bewegingen van het woon-werkverkeer terug te dringen.