Over (provincie-)grenzen heen

Naast het aangaan van samenwerking in een Regionale Huisartsen Organisatie blijft DDG de komende jaren samenwerking over provinciegrenzen heen stimuleren en uitbouwen.

DDG:

  • Gaat onderzoeken of er in de toekomst op patiëntniveau samengewerkt kan worden wanneer dat nodig is of waarde toevoegt. Voorbeelden hiervan zijn: het kunnen inzien van patiëntendossiers, het overnemen van triage bij piekbelasting, het kunnen verwijzen van grenspatiënten naar posten buiten de eigen regio, etc. 
  • Gaat organische succesvolle samenwerkingen over de provinciegrenzen heen uitbouwen en formaliseren op het gebied van arbeidsmarkt, communicatie, opleidingen, ICT, planning en financiën.