Samen staan voor huisartsenzorg; wat hebben we bereikt in 2023

Samen staan voor huisartsenzorg in 2023

Onze ambitie: Binnen vijf jaar heeft DDG gezorgd voor de organisatie van huisartsenspoedzorg die ingericht is met een model waar een deel van de huisartsen zich vast hebben verbonden aan DDG.

Wat hebben we bereikt in 2023

 

Uitgangspunten 
Samen met een aantal huisartsen zijn de uitgangspunten die we belangrijk vinden vastgelegd. Het gaat daarbij om punten als: aan hoeveel diensten (uren) kunnen en willen huisartsen zich vast verbinden, waar zouden ze aan moeten voldoen en hoe kunnen we dit in een model gieten voor toekomstbestendige huisartsenzorg. 

Regie artsen 
Met de introductie van de regiearts (voorheen supervisiearts) is ervoor gekozen om deze beroepsgroep, als eerste tranche, zich vast aan DDG te laten verbinden. De selectie van deze regieartsen en een deel van de opleiding heeft in 2023 plaatsgevonden. Daarbij is gesteld dat zij zich verbinden aan minimaal 12 diensten als regiearts en 20 uur dienst draaien voor consulten en/of visites. 

2e tranche 
Begin 2024 wordt er een voorstel geschreven om het volledige model te ontwikkelen. Dit voorstel wordt in het eerste kwartaal van 2024 beschreven door de projectgroep (samen met huisartsen) en volgens afspraak, voorgelegd aan het bestuur van DokNoord. Uiteraard volgt daarop in 2024 het aantrekken van huisartsen die affiniteit voor spoedzorg hebben en zich vast willen verbinden aan DDG.