maart 2023

Toetsen en klankborden

In het derde kwartaal werken de projectgroepen door zoals ook is beschreven onder het tweede kwartaal. De projectgroepen denken ook vooral na over de manier waarop ideeën en voorstellen concreet worden ingebed binnen Doktersdienst Groningen.

Wat gaan we precies doen?

In deze fase is het cruciaal dat alle plannen en voorstellen worden voorgelegd voor besluitvorming inclusief een implementatieplan om alle nieuwe activiteiten te borgen. De plannen en de manier waarop vorm wordt gegeven aan de projectplannen zijn gewogen naar o.a. effectiviteit, kosten en eventuele risico’s. In deze fase wordt in kaart gebracht hoe de werkprocessen, behorende bij de projectresultaten, idealiter gaan lopen. Daarbij hebben we in het bijzonder aandacht voor begrepen werkprocessen in plaats van alleen beschreven protocollen.