Februari 2023

Werk in uitvoering

In het tweede kwartaal starten we met het ‘echte’ werk. We werken voorstellen en ideeën uit met elkaar om de vijf ambities te concretiseren. In deze periode is het belangrijk om zowel het MT en andere (keten)partners en doelgroepen aan te haken en te laten meedenken.

Wat gaan we precies doen?

In deze fase en in de periode na de zomer werken we projectmatig aan de onderstaande resultaten:

  • Een fris gezicht te geven aan de identiteit en uitstraling van DDG via verschillende communicatie uitingen.
  • Medewerkers en huisartsen kunnen hybride werken en zowel vanaf kantoor als vanuit huis hun werk doen.
  • We trainen medewerkers in het ‘lean’ werken.
  • We hebben in beeld welke digitale communicatiekanalen geschikt zijn of juist voor bepaalde doelgroepen niet geschikt zijn om in te zetten voor de komende vijf jaar.
  • Communicatiekanalen die helder maken voor patiënten waar DDG wel én niet voor is.